ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ(ชั่วคราว) ฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ(ชั่วคราว) ฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.