ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) ศูนย์ห้องปฏิบัติการอ้างอิง

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) ศูนย์ห้องปฏิบัติการอ้างอิง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.