ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์

ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.