ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาล ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จ.ชลบุรี

ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาล ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จ.ชลบุรี

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.