ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรชั่วคราว เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ จังหวัดสงขลา

ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรชั่วคราว เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ จังหวัดสงขลา

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.