ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจฮีโมโกลบิน จำนวน 1,430,000 แผ่น

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.