ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อชุดตรวจ Alere Determine HIV ½ test และ ชุดตรวจ Alere Determine Syphilis test

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.