ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เปิดให้เช่าพื้นที่ร้านอาหาร โดยวิธีการคัดเลือก

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.