ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขายทอดตลาดระบบทำความเย็น

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขายทอดตลาดระบบทำความเย็น

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขายทอดตลาดระบบทำความเย็น

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.