สอบราคาซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนสำหรับงานธนาคารเลือด จำนวน 5 เครื่อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.