สอบราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส แบบยืน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร จำนวน 1 ตู้

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.