สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน ณ ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.