สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ Epoxy อาคารผลิตและอาคารสัตว์ทดลอง จำนวน 1 งาน ณ ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.