ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ ( ระบบน้ำ RO/DI ) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 งาน

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.