ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างทำเสื้อยืดคอกลม สีขาว “Blood Hero ปี 2” จำนวน 224,650 ตัว

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.