ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเก็บรักษาเกล็ดเลือดที่มีตัวกรองเม็ดเลือดขาว จำนวน 138,720 ใบ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.