ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อน้ำเกลือ (Normal Saline Solution) จำนวน 120,000 ขวด

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.