ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับเก็บเกล็ดเลือด (Platelet Additive Solution: PAS) จำนวน 138,720 ถุง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.