ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างทำสเปรย์แอลกอลฮอล์ จำนวน 300,000 ขวด

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.