ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย (FortiGate 200D, FortiGate 200E, FortiGate 200BD, FortiGate 600, FortiAnalyzer 200D, FortiAnalyzer 400E และ Fortiweb 600D) ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ทั้ง 12 แห่ง งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา จำนวน 1 งาน

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.