ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องสำรองไฟฟ้า ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 งาน

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.