ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อถุงเก็บตัวอย่างโลหิตพร้อมเข็มเจาะโลหิต (Sample diversion pouch with blood collection needle) จำนวน 440,000 ชุด

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.