ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างปรับปรุงน้ำกลั่นสำหรับยาฉีด (WFI 4 องศา) สำหรับการผลิต HBIG และ HRIG

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.