ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างสร้างรถมินิบัสโดยสาร

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.