ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจนับจำนวนเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต (CD34 Enumeration kit) จำนวน 750 ชุดทดสอบ และชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดโลหิตขาวในผลิตภัณฑ์ Leucoreduced blood จำนวน 3,000 ชุดทดสอบ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.