ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างทำแผ่นกรองอากาศคุณภาพสูง (Hepa Filter) แบบขึ้นจีบพร้อมเปลี่ยน จำนวน 54 แผ่น ณ ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.