ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บพลาสมา จำนวน 38,400 ชุด

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.