ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 15 เครื่อง คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมอุปกรณ์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 20 เครื่อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.