ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อถุงขยะ จำนวน 39,700 กิโลกรัม

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.