ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อ Alcohol Swab with Pack จำนวน 144,000 แพ็ค (1,440,000 ชิ้น)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.