ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อพลาสเตอร์เทปใส จำนวน 12,000 กล่อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.