ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเจลเก็บรักษาความเย็น (ICE GEL PACK) จำนวน 45,000 ชิ้น

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.