ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตพร้อมระบบบันทึกข้อมูลการปั่น จำนวน 1 เครื่อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.