ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างสร้างรถรับบริจาคโลหิตขนาด 4 เตียง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.