ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดทางโลหิตวิทยา 289,200 ชุดทดสอบ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.