ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อขวดบรรจุน้ำยาแอนติซีรัม ขนาด 10 มล. จำนวน 500,000 ชุด

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.