ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจเอชแอลเอ ด้วยเทคนิค Next Generation Sequencing (NGS) จำนวน 15,100 ชุดทดสอบ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.