ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อ Tray 72 wells (Terasakiminiytray 72 wells) จำนวน 9,360 ชิ้น

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.