ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก (งานผลิตส่วนประกอบโลหิต) จำนวน 26 เครื่อง, เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ (งานออกหน่วยเคลื่อนที่) จำนวน 36 เครื่อง, เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก จำนวน 41 เครื่อง และเครื่องอ่านบาร์โค้ด จำนวน 50 เครื่อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.