ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตน้ำยา CPDA-1 ชนิดสองถุงขนาด 350 มิลลิตร (CPDA-1 Double Blood Bag 350 mL.) จำนวน 145,000 ชุด

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.