ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อทำห้องออกหน่วยและยานยนต์ จำนวน 1 งาน

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.