ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อ Tissue culture Flask 175 cm2 32ea/cs, NUNC จำนวน 15,040 อัน

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.