ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างปรับปรุงร้านอาหารสวัสดิการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 งาน

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.