ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ FILTER CASSETTE ULTRAFILTRATION 50KD0.5 Sq.m. จำนวน 62 แผ่น และ ILTER CASSETTE ULTRAFILTRATION 10KD 0.5 Sq.m. จำนวน 44 แผ่น

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.