ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเตียงรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จำนวน 25 คู่

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.