ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งและเขย่าถุงโลหิตอัตโนมัติ จำนวน 80 เครื่อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.