ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเครื่องผนึกสายถุงบรรจุโลหิต (แบบพกพา) 42 เครื่อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.