ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อถุงบรรจุโลหิตน้ำยา CPDA-1 ชนิดสองถุงขนาด 350 มิลลิลิตร (CPDA-1 Double Blood Bag 350 mL) จำนวน 100,000 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.