ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อตัวกรองเม็ดโลหิตขาวสำหรับโลหิตรวม (Whole Blood Leukocyte removal filter) จำนวน 87,000 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.