ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ ซื้อผ้าก๊อสพับ 2″ x 2″ 12ชั้น ปราศจากเชื้อ จำนวน 1,500,000 แพ็ค

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.